Produkty

Zobacz interesujące Cię produkty i sprawdź ich możliwości oraz specyfikację
HydroClean®-Reiniger 525 / 526 / 527
Środki czyszczące kamień, cegłę , beton itd.

HydroClean®-Reiniger 525 / 526 / 527

HydroClean to szereg specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do nawierzchni brukowych, betonu, marmuru i kamieni wapiennych oraz do mocno zaolejonych posadzek betonowych.

HydroClean Reiniger 525 jest uniwersalnym środkiem czyszczącym do powierzchni ze spoiwem cementowych, HydroClean Reiniger 526 jest uniwersalnym środkiem czyszczącym do marmuru i kamieni wapiennych, a HydroClean Reiniger 527 jest środkiem do gruntownego czyszczenia mocno zaolejonych posadzek betonowych.

STEINREIN 915
Środki czyszczące kamień, cegłę , beton itd.

STEINREIN 915

Wysoko aktywny koncentrat do głębokiego czyszczenia zabrudzonych podłoży mineralnych. STEINREIN 915 stosowany jest przede wszystkim do czyszczenia betonowej kostki brukowej i powierzchni z betonowych płyt chodnikowych. Produkt jest też stosowany z dużym powodzeniem do czyszczenia zabrudzonych posadzek przemysłowych, kamienia naturalnego oraz klinkieru na posadzkach i ścianach (elewacjach!).

STEINREIN 915 zawiera kwas krzemowy, który reaguje na materiałach budowlanych ze spoiwem cementowym. Powstają przy tym nierozpuszczalne w wodzie krzemiany, które dodatkowo mineralizują i utwardzają zabezpieczane powierzchnie.

SiliBondSi-720 (KSE)
Wzmacnianie zwietrzałych materiałów budowlanych

SiliBondSi-720 (KSE)

SiliBond Si-720, w formie dostawy, jest gotowym do użycia impregnatem na bazie związków krzemu. Produkt zapewnia dostarczenie nowego spoiwa krzemianowego mineralnym materiałom budowlanym, które uległy uszkodzeniu w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych. Naturalna struktura materiału budowlanego zostaje przy tym zachowana.

SiliBondSi-725
Wzmacnianie zwietrzałych materiałów budowlanych

SiliBondSi-725

SiliBond Si-725, w formie dostawy, jest gotowym do użycia reaktywnym spoiwem krzemianowym. Produkt zapewnia dostarczenie nowego spoiwa (krzemianowego) mineralnym materiałom budowlanym, które uległy uszkodzeniu w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych. Naturalna struktura materiału budowlanego zostaje przy tym zachowana.

SiliBondSi-726
Wzmacnianie zwietrzałych materiałów budowlanych

SiliBondSi-726

SiliBond Si-726, w formie dostawy, jest gotowym do użycia reaktywnym spoiwem krzemianowym. Produkt zapewnia dostarczenie nowego spoiwa (krzemianowego) mineralnym materiałom budowlanym, które uległy uszkodzeniu w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych. Naturalna struktura i wygląd materiału budowlanego zostają przy tym zachowane.

HydroBloc® Si 740
Hydrofobizacja

HydroBloc® Si 740

HydroBloc-Si 740 jest wysoce skutecznym, bezrozpuszczalnikowym impregnatem o kremowej konsystencji, przeznaczonym do mineralnych materiałów budowlanych. Wyróżnia się znakomitą zdolnością wnikania we wszystkie nasiąkliwe, mineralne materiały budowlane, wyrazistym działaniem hydrofobizującym oraz wspaniałą trwałością działania.

HydroBloc® Si-741 (Penetrin)
Hydrofobizacja

HydroBloc® Si-741 (Penetrin)

Przez zaimpregnowanie preparatem Si-741, nasiąkliwe, mineralne materiały budowlane stają się trwale nienasiąkliwe (hydrofobowe). W wyniku zastosowania Si-741 praktycznie całkowicie zatrzymany zostaje kapilarny transport wody w porach materiału budowlanego.

HydroBloc® Si 742-K aqua
Hydrofobizacja

HydroBloc® Si 742-K aqua

HydroBloc Si-742-K aqua jest wysoko skutecznym, reaktywnym preparatem silanowym. Preparat rozcieńcza się wodą, przez zaimpregnowanie preparatem Si- 742-K, nasiąkliwe, mineralne materiały budowlane stają się trwale nienasiąkliwe (hydrofobowe). W wyniku zastosowania Si-742-K praktycznie całkowicie zatrzymany zostaje kapilarny transport wody w porach materiału budowlanego.

PowerSeal® 744
Impregnaty do powierzchni chodzonych

PowerSeal® 744

Bardzo skuteczny i trwały preparat do ochrony przed zaplamieniem mineralnych powierzchni, przede wszystkim na nawierzchniach z kamienia naturalnego i sztucznego, nie szkliwionej ceramice i szlifowanym betonie (lastrico). Przez zabezpieczenie preparatem 744 powierzchnie stają się hydrofobowe i olejofobowe. Zabrudzenia można prosto i łatwo usunąć.

BlocSil 790 integral
Impregnaty do powierzchni chodzonych

BlocSil 790 integral

BlocSil-790 jest reagującym chemicznie ale jednoskładnikowym produktem, który może być stosowany do wykonywania odpornych na ścieranie, przezroczystych powłok ochronnych (zamknięć). BlocSil-790 może być rozcieńczany wodą.

BlocSil 791ASi
Impregnaty do powierzchni chodzonych

BlocSil 791ASi

BlocSil-791ASi „Antslip“ jest reaktywnym, jednoskładnikowym produktem, który może być stosowany do wykonywania odpornych na ścieranie, przezroczystych powłok ochronnych (zamknięć), które wyróżniają się wysoką antypoślizgowością. BlocSil-791ASi zawiera krzemianowe nanocząstki i jest mieszalny z wodą.

SILIPOX Baukleber-824
Klej epoksydowy do kamienia

SILIPOX Baukleber-824

SILIPOX-824 jest bezrozpuszczalnikową masą klejową na bazie żywicy epoksydowej w konsystencji pasty. Produkt składa się z dwóch komponentów i wyróżnia się łatwym stosowaniem i bardzo dobrą przyczepnością na wszystkich podłożach mineralnych, metalach a także na wielu tworzywach sztucznych. Reakcyjny produkt

SILEX-Suspensja 931
Zaczyn do wypełniania otworów iniekcyjnych i zaprawa iniekcyjna

SILEX-Suspensja 931

SILEX-931 jest zoptymalizowaną pod względem techniki aplikacji, bezskurczową zaprawą iniekcyjną do wypełniania i stabilizowania rys, szczelin oraz pustek w murach i strukturach geologicznych.

SILEX-TMZ 934
Zaprawa trasowo-cementowa do murowania i układania okładzin

SILEX-TMZ 934

Zaprawa trasowo-cementowa do wykonywania murów wystawionych na duże obciążenia oraz w strefie stykającej się z gruntem. Do renowacji historycznych budowli. Zaprawa do układania okładzin z kamienia naturalnego, kamienia sztucznego i ceramiki na ścianach i posadzkach, w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

SILEX-Fluat 944
Odnawia i poprawia powierzchnię materiałów budowlanych

SILEX-Fluat 944

SILEX-Fluat jest wysoko reaktywnym budowlanym środkiem ochronnym o szerokim spektrum stosowania. 944 usuwa sole, neutralizuje, zapobiega plamom, usuwa pleśń i zapach zgnilizny, wzmacnia i utwardza zmurszałe tynki oraz materiały budowlane ze spoiwem cementowym.

CEMBOND 956
Reaktywny dodatek polimerowy do cementowych materiałów

CEMBOND 956

CEMBOND jest mieszalnym z wodą, reagującym z cementem tworzywem sztucznym o niepowtarzalnych właściwościach. CEMBOND-956 reaguje i sieciuje w kontakcie z cementami portlandzkimi. Nadaje betonom i zaprawom cementowym zupełnie nowe niepowtarzalne właściwości.

CALSIL 972
Zaczyn iniekcyjny o niskim skurczu na bazie wapna trasowego

CALSIL 972

Pucolanowa zaprawa iniekcyjna i wypełniająca stosowana do wypełniania rys i pustek, zwłaszcza w budynkach historycznych oraz podczas renowacji muru z kamienia naturalnego o niskiej wytrzymałości.

UP-1013 Steinspachtel
Masa szpachlowa, klejowa i naprawcza do kamieni

UP-1013 Steinspachtel

UP-1013 Steinspachtel jest łatwą w układaniu, stabilną podczas aplikacji masą szpachlową ze specjalnej, wstępnie przyspieszonej żywicy poliestrowej. Produkt jest bardzo łatwy w stosowaniu i po wymieszaniu z utwardzaczem szybko twardnieje, stając się twardą , podobną do kamienia masą.

BoRox-Reiniger 1043
Środek do czyszczenia powierzchni

BoRox-Reiniger 1043

BoRox-Reiniger 1043 jest bardzo skutecznym alkalicznym preparatem do czyszczenia powierzchni. Rozpuszcza stare, mocno przylegające zabrudzenia oraz olej i tłuszcz. BoRox 1043 czyści skutecznie beton, metal i szkło oraz może być stosowany także do czyszczenia elewacji klinkierowych.